úvod : kontakt

 

Profil

Sme si vedomí, že individuálny prístup je významnou súčasťou dobrej a dlhodobej spolupráce s klientom. A preto Vám chceme ponúknuť služby, ktoré sú šité pre potreby Vašej spoločnosti, aby ste sa vy mohli venovať hlavnému predmetu činnosti Vašej spoločnosti.

Vyznačuje nás odbornosť, kompetentnosť, spoľahlivosť, individuálny prístup ku klientovi, efektivita a vysoká flexibilita. Plynulá komunikácia v nemeckom a anglickom jazyku nám umožňuje poskytovať naše služby aj zahraničným subjektom pôsobiacim na území Slovenska vo všetkých právnych formách.

VYZNAČUJE NÁS:

> odbornosť
> kompetentnosť
> spoľahlivosť
> individuálny prístup ku klientovi
> efektivita
> flexibilita

NAŠA SPOLUPRÁCA

Spolupracujeme s poradenskými spoločnosťami, advokátskymi kanceláriami v Slovenskej republike a zabezpečuje komplexné služby pre našich klientov.

REFERENCIE

Vedieme účtovníctvo tuzemským spoločnostiam z oblasti internetového predaja, kamenným obchodom a predajniam, poradenským spoločnostiam ako aj zahraničným spoločnostiam napr. z oblasti stavebníctva a iných oblastí.