úvod : kontakt

 

Poskytované služby

Založenie spoločnosti

Vieme, že pri založení spoločnosti je dobré spoľahlivého poradcu a partnera na svojej strane. Preto poskytujeme poradenstvo pri založení spoločnosti a zariadime, aby ste spoločnosť založili čo najrýchlejšie a zvolili si formu a štruktúru aká bude pre Vás najvýhodnejšia.

Vedenie účtovníctva

Poskytujeme služby vedenia účtovníctva, ako v externej forme (v našich priestoroch), tak aj v prípade požiadavky v priestoroch klienta. Jedná sa o vedenie celej účtovnej agendy, ako aj podávanie mesačných výsledkov hospodárenia, reportov a v prípade potreby aj iných reportov podľa požiadaviek klienta.

Mzdová agenda

Poskytuje komplexné služby v oblasti mzdovej agendy. Tieto predstavujú prevzatie údajov do mzdového SW, prihlásenia zamestnancov z hľadiska daní, sociálneho a zdravotného poistenia, príprava príkazov na úhradu, vypracovanie ročných zúčtovaní a ostatné poradenstvo v tejto oblasti.

Daňové poradenstvo

Poskytujeme prostredníctvom našich partnerov daňové poradenstvo pri vypracovaní daňových priznaní pre účely DPH a DPPO, ako aj bežné daňové poradenstvo a informovanie vo všetkých daňových záležitostiach.

Ostatné poradenstvo

Ponúkame poradenstvo v ostatných oblastiach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou. Jedná sa o poradenstvo v oblasti IFRS, vnútorných smerníc, designu a implementácie interných kontrolných systémov ako aj pomoc pri vybavení pracovných povolení.